Del erfaringene Det er vanlig at helsesøster samler en gruppe mødre som har født omtrent samtidig. Det er et frivillig tilbud, som de fleste opplever som veldig positivt. Mange har stort utbytte av å snakke med andre i samme situasjon, og det føles ofte både koselig og trygt å besøke og få besøk av andre mødre med barn.Kvinner med små barn Helsesøster er vanligvis til stede på det første treffet når dere hilser på hverandre. Dere kan være veldig forskjellige. Noen av dere har flere barn, andre bare ett. Én er kanskje 22 år, mens en annen er 38. Selv om dere er ulike, har dere noe stort og flott felles: En nydelig baby som er midtpunktet i livet. Derfor har dere mye å snakke om.Venner for livet? Til å begynne med er det vanlig å dele små historier og erfaringer fra hverdagen med små barn, men når dere har blitt bedre kjent med hverandre, kan det være at andre, mer følsomme temaer tas opp. Noen mødregrupper møtes ukentlig, andre annenhver uke. Noen får venner for livet, mens andre ikke har kontakt med hverandre senere. Mødregruppen kan være god å ha hvis det er noe du er i tvil om, eller hvis du bare har behov for å komme deg litt ut. Hvis du synes at dere mangler noe å snakke om, har jeg laget en liste over temaer som dere kan lufte neste gang dere møtes:
1.    Hvilke sovevaner ønsker dere at barnet får?
2.Hvordan går det med ammingen?
3.Hvor mye får dere hvilt og sovet selv?
4.Hva gjør dere hvis stumpen er rød?
5.Hvilke bleier bruker dere, og hvorfor?
6.Hvordan hjelper dere hverandre i huset? Deltar besteforeldre eller venner?
7.Hvordan har kroppen forandret seg?
8.Hvordan går det med kjærligheten? (Har dere kommet dere etter fødselen, og er dere klare til å ha sex?)
9.Noen kvinner føler at hele deres verden bare handler om barnet. Snakk derfor også gjerne om annet enn barna! (Hva dere er flinke til, og hva dere likte å gjøre før dere fikk barn.)

NO-MS092