Far på en ny måte Kjæresten din er kanskje ikke i tvil om hvordan hun skal være som mor. Hun har jo sin egen mor, og kanskje mormor, å sammenligne seg med. Det er kanskje litt verre for deg? Det er normalt å være usikker hvis du ikke har et klart bilde av hva som forventes av deg. Hvis du sammenligner deg med din egen far, kan det kanskje hende at du har lyst til å være far på en annen måte. Hvis du har liten erfaring med små barn, kan det være en ekstra utfordring å finne fram til din egen rolle som far. En ekte pioner Det er alltid både utfordrende og spennende å være den første. Og nå er du en av de første fedrene i en helt ny generasjon. Det er kanskje mye du vil gjøre annerledes enn din far gjorde, for tidene har forandret seg, og det gir deg anledning til å være en ekte pioner som far. Grip mulighetene, og bestem selv hvordan du vil være Barn har behov for å være sammen med far helt fra starten av. De har også behov for at du oppfører deg annerledes enn mor. Fedre er sammen med små barn på en helt annen måte enn mødrene er, og denne forskjellen er viktig for barnets utvikling. Som far bidrar du med noe helt unikt, og det må du aldri glemme. Du må heller ikke glemme at du nå har sjansen til å skape noe helt nytt. Du bestemmer selv hvordan du skal være som far, og det som har størst betydning, er at du knytter deg til barnet helt fra starten av. 
NO-MS095