Libero tenker på fremtidens barn Vi planter tre nye trær hver gang vi feller ett, og går dermed inn for et bærekraftig skogbruk. Vi har også en klar holdning til at det ikke skal være lotion i bleiene våre, fordi vi mener foreldrene selv skal bestemme hva barnets stump skal smøres med. Vi har utviklet bleiene våre gjennom mange år, og vi vil også i fremtiden gjøre vårt ytterste for å lage de beste bleiene.  Gode bleier er bedre for miljøet Vi var de første i verden som tenkte over hva en god bleie betyr for et barn. Vi var derfor med på å ta et stort skritt mot både forbedret hygiene og komfort. Siden begynnelsen av 80-tallet har vi vært opptatt av miljøet, og vi arbeider hele tiden med å finne de beste løsningene, for barna er fremtiden vår.  Fremtiden skapes også på stellebordet Miljøspørsmål er viktige for oss. En god bleie med stor oppsugingsevne behøver ikke skiftes like ofte som en bleie med dårligere oppsugingsevne. Det gir mindre avfall og er dermed bedre for miljøet. Og fordi bleien ikke lekker, trenger ikke sengetøy og klær vaskes så ofte. Det er også bra for miljøet.  Libero tar fremtiden på alvor Vi følger med på hvordan bleien påvirker miljøet gjennom hele sin "levetid" - fra råvare, produksjon, transport og bruk - til den ender som avfall. Vi tenker hele tiden over at en god bleie også skal være bra for miljøet, og vi gjør alt for at miljøpåvirkningen skal bli så liten som mulig.  En Libero-bleie inneholder ingen farlige eller unødvendige stoffer Vi bruker tremasse til å lage det oppsugingsmaterialet som bleiene inneholder, og plast, men selvsagt ikke PVC. Når de brukte bleiene brennes på forbrenningsanleggene, blir de hovedsakelig til kulldioksid og vann. De fleste brukte bleier forbrennes og gir varme til boliger. Brukte bleier utgjør ca. 5 % av det totale husholdningsavfallet. Det har stor betydning for oss at en Libero-bleie ikke er laget av noe som krever spesialbehandling i forhold til miljøet. Bleier er jo til barn, og barna er fremtiden vår.  
NO-MS084